پخش عمده قارچ دکمه ای سنتی

پخش عمده محصولات مختلف وجود دارد از جمله پخش عمده قارچ دکمه ای سفید نیز موجود است. قارچ ها در ۱۴ هزار نوع می باشند که از بین آن ها فقط ۳ هزار نوع آن ها قابل خوردن می باشند.
قارچ ها علاوه بر مصارف خوراکی خاصیت دارویی نیز دارند.

قارچ صدفی برای سیستم ایمنی بدن مفیدن و مس موجود در آن به گلبول سازی بدن کمک می کند. پخش عمده قارچ دکمه ای سنتی نیز وجود دارد و در حال فعالیت است.

قارچ در بهبود عملکرد عصب و عضله نیز موثر است، پتاسیم موجود در قارچ کمک می کند تا ریتم طبیعی قلب حفظ شود.