ثبت نام در کارگاه فرش ماشینی نایین و وام یک میلیاردی

، که از روی آن می توان کیفیت، قیمت، ظرافت و اقلام یک فرش ماشینی نایین را حدس زد. همه ما با نام تراکم آشنا هستیم و معنی آن را کاملا درک می کنیم، اما این تراکم زمانی که در فرش ماشینی استفاده می شود یک معنی دارد و در فرش دستباف معنای دیگری!

در این مقاله در مورد فرش فراهان قصد داریم پس از آشنایی کلی با راج و شمارش به سراغ روش فرش دستباف راجشومار در شهرهای مختلف برویم و سپس به بررسی مفاهیمی مانند میز راجشمار و رج گبه خواهیم پرداخت.

برای آموزش این گره ابتدا باید کمی از کرم مورد نیاز را انتخاب کرده و بین انگشت وسط و سبابه دست چپ نگه داریم و در حالی که چاقو را در دست راست گرفته ایم یک جفت رشته را جلو بیاوریم.

در مرحله بعد در حالی که حدود دو سانتی متر از خامه را از انگشتان دست چپ خارج کرده ایم، از پشت نخ اول (نخ جلو) رد می کنیم و پس از خم کردن سر، خامه را از رشته دوم رد می کنیم. به پشت آن و از وسط نقطه روی فرش را جلو می کشیم و پایین می آوریم که با کمک انگشت وسط و شست راست انجام می شود.

در پایان کار لازم است از تیغه چاقویی که در دست راست می گیریم برای بریدن سرنخ اضافی استفاده کنیم.

شاید با دیدن نام یک گره تقلبی در بین انواع گره فرش، کمی تعجب کنید که این گره می تواند ساختگی هم باشد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم بله متاسفانه همینطور است و راه هایی برای این کار وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

نکته مهم: توصیه می کنیم از این گره ها برای قالی بافی استفاده نکنید زیرا نتایج بسیار مخربی بر تراکم و دوام فرش خواهد داشت و کیفیت کار شما را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و از دستمزد قالیبافی خود مطمئن باشید. کاهش می دهد.